Con Trai Dit Me Ruot

Dit me ruot - truyện đời - Đọc truyện mới, Dit me ruot. ghét nhất trên đời là cái giống đàn bà. có mỗi tí việc làm mãi chả xong, làm được tí thì quay qua quay lại, than này.